"Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii"
(por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27).
Rada Parafialna – rada w parafii, do której należą osoby świeckie. Rada duszpasterska jest organem doradczym ks. Proboszcza. Jej zadaniem jest analiza działań pasterskich oraz formułowanie potrzebnych wniosków, pomoc ks. Proboszczowi za pomocą cennych wskazówek.