Kancelaria Parafialna jest otwarta po każdej Mszy Św.

Ostatnie namaszczenie, pogrzeb i inne pilne przypadki, czynna całą dobę.
Sprawy przedmałżeńskie w każdą środę po Mszy Św. o 18:00.
 

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i Katolickiego Pogrzebu:
 
CHRZEST:
• Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
• Świadectwo Ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub był udzielany w innej parafii),
• Zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej.

• Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
* ukończyły 16 rok życia;
* przyjęły Sakrament Bierzmowania;
* są wierzące i praktykujące;
* są w stanie wolnym (nie żyjący w tzw. wolnym związku małżeńskim - na próbę), bądź żyją w związku sakramentalnym (po ślubie kościelnym);

Rodzice dziecka, rodzice chrzestni a także najbliższa rodzina - powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św.

MAŁŻEŃSTWO:
• Dowody osobiste mających zawrzeć związek małżeński.
• Aktualne metryki Chrztu św. z aktualną datą wystawienia (wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się „na zapowiedzi”).
• Adnotacja na metryce chrztu o bierzmowaniu.
• Ostatnie świadectwo z religii lub indeks.
• Zaświadczenie o uczestnictwie w Katechezie Przedmałżeńskiej (Kurs Przedmałżeński) i Poradni Rodzinnej.
• Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (zaświadczenie w 3-ch egzemplarzach ważne 3 miesiące) lub Akt zawarcia związku cywilnego w USC.
• Nowożeńcy z poza Parafii winni dostarczyć licencje na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzinną parafią.
• Wdowcy winni dostarczyć Akt Zgonu współmałżonka.

Wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

POGRZEB:
Pogrzeb jest czynnością liturgiczną, która nawiązuje do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny. Poprzez pogrzeb Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei.

Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
• Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
• Informację o przyjęciu sakramentów świętych
• Pozostałe informacje są przekazywane w kancelarii

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej – przyjęcie Komunii świętej – jest najcenniejszym darem dla zmarłego.