DSM
DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNADSM (Dzieci Maryi) za cel postawiło sobie poznanie życia Maryi oraz naśladowanie jej w codziennym życiu.


Pięć zadań Dziecka Maryi:
1. Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
2. Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
3. Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
4. Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
5. Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.
Te zadania można streścić w pięciu słowach: posłuszeństwo, wspólnota, radość, ofiara, przyjaźń z Jezusem.


PATRONKA DSM – NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA

Maryja z Nazaretu (Matka Boża) przyszła na świat ok. 20 r. p.n.e. w Jerozolimie. Rodzicami Maryi byli Joachim i Anna. Jako że długo nie mogli oni doczekać się dziecka, obiecali Bogu, że skoro tylko się narodzi, poświęcą je na służbę Najwyższemu. Pewnego dnia przed Anną stanął anioł i oznajmił jej, że wkrótce doczeka się dziecka, które zostanie uwielbione przez cały świat. Dziewięć miesięcy później narodziła się dziewczynka, której nadano imię Maryja.

Gdy córka Joachima i Anny miała trzy lata, rodzice postanowili oddać ją na wychowanie kapłanom i niewiastom usługującym do świątyni. Gdy Maryja osiągnęła wiek czternastu lat, powróciła do domu. W Nazarecie przybył do Maryi archanioł Gabriel i oznajmił jej, że będzie Matką Zbawiciela. Po narodzinach Syna Bożego, Maryja i jej mąż Józef nadali Mu imię Jezus. Następnie Święta Rodzina musiała uciekać przed żołnierzami króla Heroda do Egiptu. Po powrocie zamieszkali w Nazarecie, gdzie Jezus pod opieką Maryi i Józefa spędził swoje dzieciństwo i młodość. W czasie działalności ewangelicznej Jezusa, Maryja spędzała z nim wiele czasu. Po śmierci Maryi, aniołowie zanieśli Jej ciało do Nieba.


CODZIENNA MODLITWA

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję. Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.


STOPNIE DSM

1. Dziecko Maryi, nazwa akcentuje radosną prawdę, że Maryja, Matka Syna Bożego jest moją Matką a ja Jej dzieckiem umiłowanym. Nadanie stopnia jest równoznaczne z oficjalnym przyjęciem do grupy DSM.


2. Bielanka, drugi stopień przypomina potrzebę naśladowania Maryi w czystości i niewinności. Zewnętrznym znakiem tej czystości duszy jest biały strój. Dziewczęta oficjalnie i na uroczystości zakładają białą bluzeczkę i granatową (błękitną) pelerynkę.


3. Choralistka (Misjonarka), w przynależności do DSM przewidziane jest dopuszczenie do udziału w służbie scholi, można przygotować dziewczęta do uzyskania stopnia „Misjonarka”.


4. Samarytanka, chcemy rozszerzyć służbę DSM nazywaną nieraz liturgią miłości na posługę dobroci i miłosierdzia w domu rodzinnym i środowisku.


5. Nazaretanka, punktem wyjścia i podstawą jest inna funkcja liturgiczna, do której dopuszczona jest żeńska służba liturgiczna: troska o kościół jako miejsce, w którym odbywa się zgromadzenie eucharystyczne i opieka nad jego uczestnikami, zwłaszcza dziećmi.


6. Przewodniczka, uwieńczeniem formacji jest stopień Przewodniczki grupy. Funkcję tę powinny w zasadzie spełniać dziewczęta ze szkoły średniej.


SYMBOL DSM

Biała lilia na niebieskim tle. Wyrasta ona jakby ze złotego półksiężyca. Środkowa cześć łodyżki tworzy krzyż. Górna cześć z kwiatem przechodzi przez złotą koronę. W symbole te wpisane są litery DSM.  Kolor biały i lilia to symbole niepokalanego poczęcia i nieskalanej czystości duszy Maryi. Kolor złoty i korona to znak Jej godności królewskiej.

Krzyż – powszechnie przyjęty znak Chrystusa może być bliżej wyjaśniany jako przypomnienie udziału Maryi w ofierze Boskiego Syna. Wreszcie kolor niebieski, oznaczający niewinność, przypomina przywilej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.