Słowniczek ministranta

1. Bielizna kielichowa

 • Kielich - jest to naczynie liturgiczne, w którym w czasie Mszy świętej umieszcza się wino do konsekracji.
 • Puszka(Cyborium) - przechowywane są w niej konsekrowane Hostie, które pozostały po rozdzieleniu Komunii świętej, która zamknięta jest przykrywką. Czasami nakłada się na puszkę małą sukienkę (pelerynkę) jako znak czci dla Najświętszego Sakramentu.
 • Puryfikaterz - tym ręczniczkiem oczyszcza się i osusza kielich oraz patenę na Hostie.
 • Ręczniczek liturgiczny - tym ręczniczkiem ksiądz osusza sobie ręce po uprzednim umyciu wodą przed Liturgią Eucharystyczną.
 • Palka - służy do nakrycia kielicha mszalnego. Jest to kwadratowy kawałek usztywnionego płótna.
 • Korporał - ten kawałek płótna w kształcie kwadratu rozkładany jest na ołtarzu. Na nim dopiero stawia się kielich oraz patenęz Hostią podczas liturgii eucharystycznej.
 • Patena płaska - na niej znajduje się Hostia/Hostie wykorzytywane podczas Liturgii Eucharystycznej.
 • Głęboka patena - w niej znajdują się: większa hostia i wiele małych hostii (komunikantów). Jest to chleb przeznaczony do sprawowania Mszy świętej.
 • Ampułki - podaje się w nich wino i wodę do Mszy świętej, a stoją one przeważnie na małej tacy. Wino oznacza bóstwo, a woda człowieczeństwo Chrystusa.
  Na dzbanuszkach znajdują się następujące litery:
 • V = łac. vinum = wino
 • A = łac. aqua = woda

2. Szaty liturgiczne

 • Humerał jest to biała chusta okrywająca szyję kapłana.
 • Alba jest to długa biała szata symbolizująca łaskę chrztu św.
 • Cingulum jest to biały sznur (pasek), służący do przepasania alby.
 • Stuła jest szczególnym znakiem kapłana. Jest znakiem władzy kapłańskiej.
 • Ornat jest to wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego Mszę św.
 • Biret jest to nakrycie głowy duchownych. Biret oraz jego kolor oznaczają funkcję jaką pełni duchowny.
  Wyróżniamy birety koloru: czarnego, czerwonego i fioletowego.
 • Mirta to nakrycia głowy biskupa, opata, oraz kardynała który uzyskał zgodę papieża.
 • Piuska to mała, okrągła czapeczka, noszona przez biskupów katolickich na szczycie głowy.

 

3. Sprzęt liturgiczny

 • Gong liturgiczny inaczej zwany jako gong mszalny używany podczas mszy świętej w czasie Przeistoczenia.
 • Dzwonki - są wykorzystywane w trakcie mszy, w celu zwrócenia uwagi wiernych na najważniejsze momenty liturgii. Wykorzystuje się je podczas Przeistoczenia, Komunii Świętej, procesji eucharystycznych oraz wystawienia Najświętszego Sakramentu.
 • Monstrancja - służy do umieszczania w niej konsekrowanej hostii, celem wystawiania na ołtarz podczas nabożeństw, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz w czasie procesji.
 • Kustodium - to metalowe naczynie liturgiczne w kształcie puszki, przeznaczone do przechowywania w tabernakulum konsekrowanej wielkiej hostii.
 • Vasculum -naczynie liturgiczne z wodą, zazwyczaj stojące przy tabernakulum. Służy do obmywania palców przez szafarza po udzieleniu Komunii świętej, bądź umieszczenia w nim drobnych okruszków, bądź upadłej Hostii świętej, która rozpuszcza się w znajdującej się w nim wodzie.
 • Lichtarz - potocznie zwany świecznikiem. Służy do stawiania na nich zarówno świec woskowych jak i naftowych/olejowych.
 • Gasidełko - jak sama nazwa mówi, służy do gaszenia zapalonych świec.
 • Kociołek - zawiera wodę która, służy do pokropienia wiernych lub przedmiotów.
 • Kropidła - służą do pokropienia wodą święconą wiernych lub przedmiotów.
 • Trybularz(kadzielnica) - służy do okadzania w czasie obrzędów liturgicznych.
 • Łódka - służy do przechowywania kadzidła
 • Bursa -to sztywna torebka, którą wykorzystuje się do przechowywania komunii świętej, gdy ksiądz udaje się do chorych.
 • Naczynko na olej - przechowuje się w nim zarówno olej do chrztu, krzyżmo do bierzmowania lub olej do ostatniego namaszczenia chorych.
 • Dzbanek lavabo - naczynie służące do przechowywania wody potrzebnej do sakrametu chrztu
 • Pastorał  - atrybut wyższych przełożonych Kościoła (biskupów, arcybiskupów itp.), długa, zdobiona laska o ślimakowato zwiniętym zakończeniu służąca do podpierania się.

Postawy podczas liturgii:

Chodzenie:

 • nie "łazić" albo ociągać się
 • nie biegać lub spieszyć się
 • iść spokojnie i równym krokiem

Stanie:

 • nie chwiać się
 • nie stać krzywo, nie garbić się i nie opierać się (również o siebie)
 • stać cicho i prosto

Siedzenie:

 • nie garbić się
 • ręce powinny spoczywać na kolanach lub nogach

Klęczenie:

 • jeśli nie trzymasz nic w rękach wówczas złóż je

Skłon głowy:

 • Skłaniam głowę, kiedy przynoszę coś kapłanowi lub przynoszę coś do ołtarza

Skłon ciała:

 • Przy tym pokłonie zginam głęboko głowę i ramiona

Przyklękniecie:

 • Przy tym pokłonie zginam głęboko głowę i ramiona

Złożenie rąk:

 • Ręce powinny być zawsze złożone na wysokości piersi
 • Ręce powinny być stale skierowane ku górze

Kiedy należy złożyć ręce?

 • Gdy jako ministrant nie niesiesz żadnego przedmiotu.

 


Zakrystia

Jest to pomieszczenie znajdujące się w każdym kościele. Przechowuje się w niej naczynia, księgi i szaty liturgiczne, zaś kapłan, ministranci, lektorzy i inni usługujący, przygotowują się w niej do uczestnictwa w liturgii.

 

Jak powinienem się zachować w zakrystii?

Zakrystia należy do kościoła!

 • rozmawiam w niej tylko cicho!
 • zdejmuję czapkę!
 • nie spożywam w niej nic (nie żuje także gumy!)

 


Punktualność ministranta

Na swój dyżur ministrancki, nie przychodź nigdy na ostatnią minutę!

Ponieważ:

 • musisz założyć komżę
 • być może będziesz musiał jeszcze coś przenieść do prezbiterium, czyli tej części kościoła, w której znajduje się ołtarz główny
 • może trzeba będzie jeszcze coś omówić z księdzem
 • ponadto ważne są jeszcze dwie minuty cichego skupienia i zastanowienia przed rozpoczęciem liturgii

Dlatego niezbędny jest pewien określony czas do przygotowania.


Niezwykle ważną regułą obowiązującą każdego bez wyjątku ministranta jest:

Przybyć 10 MINUT przed rozpoczęciem nabożeństwa i to jest punktualność ministranta!