HISTORIA KORONKI DO SIEDMIU BOLEŚCI MARYI

Nabożeństwo do Boleści Najświętszej Maryi Panny nawiązuje do współudziału Matki Bożej w cierpieniach i Męce Jej Syna Jezusa Chrystusa.

W minionych wiekach, przez długi okres, Kościół obchodził wiele świąt związanych z boleściami Matki Bożej. Pierwsze święto zostało wprowadzone w całym Kościele na początku XV w. Papież Pius X ustalił obchody tego święta na 15 września.

Od XV wieku czczono Siedem Boleści Maryi:

1. Proroctwo Symeona

2. Ucieczka do Egiptu

3. Zgubienie Jezusa

4. Spotkanie z Jezusem na drodze krzyżowej

5. Ukrzyżowanie i Śmierć Jezusa

6. Zdjęcie Jezusa z Krzyża

7. Złożenie Jezusa do grobu.

Jest rzeczą nie budzącą żadnych wątpliwości, że Maryja cierpiała wraz z Jezusem podczas drogi krzyżowej. Matka Boża miała pełny udział w cierpieniach Syna Bożego. Cierpiała, widząc Syna umęczonego, zhańbionego i zabitego.


KORONKA DO SIEDMIU BOLEŚCI MARYI


W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

MATKO BOLESNA, PORUSZ SERCE MOJE.
ABYM W BOLEŚCI UMIAŁ WNIKNĄĆ TWOJE.

BOLEŚĆ I: PROROCTWO SYMEONA.

Starzec Symeon przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że Jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Modlę się o umiejętność poddania się woli Bożej, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


BOLEŚĆ II: UCIECZKA DO EGIPTU.

Na polecenie Anioła Józef wziął Dziecię i Matkę Jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Modlę się umiejętność słuchania głosu Bożego, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

BOLEŚĆ III: SZUKANIE JEZUSA.

Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Modlę się o umiejętność szybkiego powrotu do Jezusa, gdy zagubię Go w moim życiu.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

BOLEŚĆ IV: SPOTKANIE JEZUSA DŹWIGAJĄCEGO KRZYŻ.

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Modlę się o umiejętność cierpliwego znoszenia życiowych krzyży.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

BOLEŚĆ V: ŚMIERĆ PANA JEZUSA.

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Modlę się o umiejętność panowania nad moimi, złymi skłonnościami.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

BOLEŚĆ VI: ZŁOZENIE CIAŁA JEZUSA NA KOLANA MATKI.

Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Modlę się o umiejętność czynienia szczerego żalu za moje grzechy.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

BOLEŚĆ VII: ZŁOŻENIE JEZUSA DO GROBU.

Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Modlę się o szczęśliwą śmierć dla mnie.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Bożą Bolesną:

3 x Zdrowaś Maryjo


Za dobrodziejów żywych i umarłych: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!


NIECH POMOC BOŻĄ ZAWSZE NAM WYPRASZA.
MATKA CHRYSTUSA I MATKA NASZA.


W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.