PROBOSZCZOWIE PARAFII CHOTOWA

Ks. Dr Władysław Smereka Ks. Kan. Antoni Gnutek Ks. Kan. Mieczysław Antos

Ś.† P. Ks. Dr Władysław Smereka

Lata posługi:(1940-1942)

Ś.† P. Ks. Kan. Antoni Gnutek

Lata posługi:(1942-1967)

Ś.† P.   Ks. Kan. Mieczysław Antos

Lata posługi:(1967-1977)

Ks. Kan. Leopold Bandurski Ks. Dr Andrzej Jedynak Ks. Andrzej Mikulski

Ś.† P.   Ks. Kan. Leopold Bandurski

Lata posługi:(1977-1983)

Ks. Dr Andrzej Jedynak

Lata posługi:(1983-1998)

Ks. Andrzej Mikulski

Lata posługi:(1998-2006)

Ks. Józef Majka

Ks. Mariusz Urbański

Ś.† P.   Ks. Józef Majka

Lata posługi:(2006-2020)

Ks. Mariusz Urbański

Lata posługi:(od 2020)