W związku z pandemią COVID-19 prosimy o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

Wszystkich wiernych wewnątrz kościoła obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką i zachowanie dystansu między sobą.

Proszę wiernych, aby podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach wzięli pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła.